Kalite Politikamız

Özel Karaman Hastanesi temel değerlerinden ödün vermeden, Misyon -Vizyon çerçevesinde, uluslararası standartlarda oluşturduğu işletim ve yönetim sistemini aşağıdaki politikalar ışığında korumayı, her zaman daha iyisini yapabileceği inancı ile sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

  • Hasta haklarına duyduğu saygı ile her hastaya özel olduğunu hissettirmek
  • Her zaman, her koşulda doğru tanı ve tedavi sunmak
  • Hastaların tüm branşlarda her türlü ihtiyacını karşılayabilmek
  • Sürekli kesintisiz hizmet içi eğitim verilmesini desteklemek
  • Çalışanların gurur duyacağı ve kendini ayrıcalıklı hissedeceği bir çalışma ortamına sahip olmak
  • Güncel bilimsel bilgi ve teknoloji ile bölgesinde öncü olmak, öncü kalmak
  • Hataların kaynağında veya kaynağına yakın ortaya çıkmasını sağlayacak mekanizmalara sahip olmak
  • Kaliteden ödün vermeden kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak
  • Ulusal ve uluslar arası sağlık politikalarını takip etmek, ulusal sağlık politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmak
  • Nitelikli kentsel istihdam oluşturmak