HASTA HAKLARI KOMİTESİ

 • Amaç : Karaman Mümine Hatun Hastanesinde Hasta Hakları Sürecinin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Kapsam : Hasta Hakları Komitesini Kapsar.

 • Hasta Hakları Komitesi:
 • Hasta Hakları Komite Başkanı : Doç. Dr. Ahmet ASLAN
 • Hasta Hakları Sorumlusu : Nursel KOCAMAN
 • Başhemşire : Meliha PALALI
 • Acil Servis Sorumlu Hemşiresi : Mine Dikyol
 • Kalite Yönetim Direktörü : Nurdan YILMAZ
 • İşletme Müdürü : Faysal ASLAN
 • Enfeksiyon Hemşiresi : Zehra BAKICI
 • Enfeksiyon Hemşiresi : Şeyda BATUR
 • Eğitim Hemşiresi : Abdullah ALKAN
 • Güvenlik Amiri : Hamiyet KOCASİNAN