ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

  AMAÇ
 • Hastanemizde, çalışan güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için çalışan güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine,
 • Çalışan güvenliği konusunda geliştirilen iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasına,
 • Hizmet içi eğitim yoluyla personelin farkında lığının ve niteliklerinin artırılmasına,
 • Çalışan güvenliği ile ilgili raporlama sistemlerinin oluşturulmasına,
 • Çalışanların sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve ararlardan korunmasına yönelik, usul ve esasları düzenlemektir.

  Çalışan Güvenliği Komitesi :
 • Doç.Dr.Ahmet ASLAN
 • Opr.Dr.M.Reşit UZUNKÖPRÜ
 • Op.Dr.Hakan DABAK
 • Nurdan YILMAZ Kalite Yönetim Direktörü
 • Meliha PALALI Başhemşire
 • Zehra Bakıcı Enfeksiyon Hemşiresi
 • Abdullah ALKAN Eğitim Hemşiresi
 • Funda UZUNKÖPRÜ Laboratuvar Sorumlusu
 • Koray BAYTAN Anestezi Tenisyeni