Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

  • Mesai saatleri içindeki ziyaretler her gün öğlen 13.00-14.00 arası, akşam 18:00-19:00 arası olup, bu saatler dışında ziyaretçi alınmaz.
  • Olağanüstü durumlarda nöbetçi hemşire ile telefon bağlantısı sağlanarak ziyaretçinin hastası ile ilgili bilgi alınması sağlanır.
  • 12 yaşından küçük çocukların vücut direnci büyüklerden daha zayıf olduğundan hasta ziyaretlerine getirilmeleri gözbebeğimiz çocuklarımızın sağlığı için zararlıdır. Bu nedenle çocuk ziyaretçi getirilmemesi rica olunur.
  • Ziyarete gelirken yiyecek getirilmeyecektir.
  • Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz.
  • Ziyaretçiler hastane içinde tütün ve alkollü içecekler kullanmaz. Kullananlar hakkında yasal hükümleri uygulanacaktır.
  • Ziyaret esnasında hasta yataklarına oturmayınız ve yüksek sesle konuşup diğer hastalar rahatsız etmeyiniz.
  • Hasta ziyareti esaslarına uyulması kontrolü servis çalışanları, hastane girişi kontrol hizmetleri görevlisi, nöbetçi güvenlik görevlisi tarafından yapılır.

• Hasta ziyaretinde amaç nedir?
» Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi)
» Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek
» Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak

• Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
» Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir
» Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir
» Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

• Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir?
» Yoğun bakımda yatan hastalar
» Yanık ünitesinde yatan hastalar
» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar
» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)

• Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir?
» 10 yaş altı çocuklar
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar
» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar
» İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler

• Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
» Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır
» Ziyaret süresi kısa olmalıdır (tercihen 5-7 dakika)
» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
» Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
» Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
» Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır
» Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
» Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır
» Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir
» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir
» Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir
» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir
» Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır)
» Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır
» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir
» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır
» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır
» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir

• Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır?
» Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır.
» Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler
» Hastane güvenliğini bozar
» Uyuyan hastalar rahatsız olur
» Hasta hakları ihlal edilir

NOT:
• Hasta açısından sakıncalı olabilecek durumlarda ziyaret, hekim iznine bağlıdır.
• Hasta odalarına enfeksiyon riski açısından çiçek kabul edilmez. Gönderilen çiçekler resepsiyon tarafından kabul edilerek “Çiçek Kartı” ile hastaya ya da hasta yakınına iletilir. Hasta ya da hasta yakını “Çiçek Kartı ile çiçekleri resepsiyondan teslim alabilir.
• Kattan yoğun bakıma alınan hastaların odaları hastaların ziyaretçileri tarafından kullanılmayacaktır.