Ameliyat Öncesi Bilmeniz Gerekenler

Ameliyat öncesinde gerekli ve uygun tedbirlerin alınmasıyla, ameliyat olacak bir hastanın başarılı operasyon ve ameliyat sonrası iyileşme şansları artmış olacaktır Bir hasta ameliyattan önce operatörün işini kolaylaştıracak ve kendi rahatsızlığını azaltabilecek birçok şeyler yapabilir. 

• Sigara - Bir hastanın ameliyattan birkaç gün önce sigara içmeyi mümkün olduğu kadar azaltmasında veya bırakmasında yarar vardır. Bu durum anesteziyi kolaylaştırır ve öksürme, soluk borusunun iltihaplanması, ciğer konjensyonu vb. komplikasyon ihtimallerini azaltır. 
• Alkol - Yapılması gerekli bir ameliyattan birkaç gün önce alkol alınmaması akıllıca bir davranış olur. Fazla alkol alma karaciğere olumsuz yolda tesir edebilir. Özellikle ciddi ameliyatlar süresince, karaciğerin tam olarak çalışması çok gerekli ve çok önemidir. 
• Uyku - Ameliyat öncesinde, hastaların birkaç gece en azından sekiz saat uyumaları gerekmektedir. Rahatlamış bir vücut ameliyat sarsıntısına (travma) daha iyi cevap verilebilecektir. 
• Dişler - Eğer sallanmakta olan dişler varsa bunlar ameliyattan önce alınmalıdır. Eğer ameliyat planlı olarak yapılacaksa çürük olan dişler ve enfekte olan diş etleri ameliyattan önce tedavi edilmelidir. 

Hastanede rutin olarak yapılacak bazı işlemler hangileridir? 

• Bağırsak - Bir ameliyattan sonra bağırsaklar birkaç gün süreyle çalışamayacağından, ameliyatların çoğunluğunda hastaya ameliyat öncesi lavman yapılmaktadır. Bağırsak sisteminde veya karında akut bir iltihaplanma olduğu takdirde lavman yoluna başvurulmaz. 
• Gıdalar - Midesi boş olan bir hastaya ameliyat yapılması her zaman tercih edilir. Ameliyattan on ila on iki saat öncesinden sonra hiçbir gıda alınmaması rutin bir işlemdir. 
• Yatıştırıcı İlaçlar - Ameliyat öncesi gecede hastanın iyi uyuyabilmesini temin için büyük dozajda uyku ilacı genellikle verilir. 
• Narkotikler - Hastanın sakin, yarı bilinçli bir halde bulundurulmasını temin için, hasta ameliyat odasına getirilmeden bir veya iki saat öncesi bir demerol, morfin ve buna benzer uyuşturucu enjeksiyonlar yapılır. 
• Yara Bölgesinin Hazırlanması - Ameliyat yapılacak yer geniş bir alanda tıraş edilir.