Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Bölümü hizmetleri, teknolojik tanı olanaklarının desteğiyle uzman ve deneyimli doktor ve diğer medikal kadrosu, özel donanımlı ameliyathaneleri ve poliklinik uygulamalarıyla verilmektedir.

Radyolojik incelemeler (Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Mamografi, MR, Doppler vs.) sonucu elde edilen veriler, donanımlı ameliyathaneler ve gereksinimi olan hastaların izlendiği yoğun bakım üniteleri de Genel Cerrahi Bölümünün başarılı tanı ve tedavi sürecine büyük katkıda bulunmaktadır.

Ülkemizde sık görülen guatr (tiroid bezi) hastalığı başta olmak üzere vücuttaki tüm endokrin bezlerin (paratiroid, böbreküstü bezi) selim ve habis hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilir.

Tüm meme hastalıklarının tanı, tedavi ve takip programları yürütülmektedir. Meme Kanseri tedavisinde tüm cerrahi seçenekler uygulanmaktadır.

Toplumda oldukça sık karşılaşılan hemoroid(basur),fissür , fistül, sinüs pilonidal(kıl dönmesi) gibi anal bölgenin hastalıklarının tanı ve tedavinsin yanı sıra kalın barsağın hastalıklarının cerrahi tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Genel Cerrahi servisinde tedavisi – operasyonu yapılan bazı hastalıklar:
 • Meme Hastalıkları
 • Meme Kitleleri
 • Meme ince iğne biyopsi
 • Meme başı akıntıları
 • Meme Kanseri Cerrahisi
 • Troid
 • Troid ince iğne biyopsi
 • Troid (Guatr) Operasyonları
 • Mide Hastalıkları
 • Ülser tedavisi
 • Mide Kanseri Cerrahi Operasyonları
 • Safra Kesesi ve Safra yolları
 • Açık ve Kapalı Safra Kesesi Operasyonları
 • Dış safra Yolları Cerrahisi
 • Karaciğer Kist Cerrahisi
 • Pankreas Kist Cerrahisi
 • Bağırsak Kanseri Cerrahi Operasyonları
 • Appandisit
 • Fıtık (Herni) Operasyonları
 • Kasık Fıtığı
 • Göbek Fıtığı
 • Geçirilmiş Operasyonlara bağlı fıtıklar
 • Cilt Operasyonları
 • Lipom
 • Nevüs
 • Kist Dermoid
 • Pilonidal Sinüs
 • Hemoroid, Fistül ve Fissür Operasyonları

Bu Branştaki Doktorlarımız

Op. Dr.
Mehmet Ali Yılmaz

Genel Cerrahi