Beyin ve Sinir Cerrahisi

Bölümümüzde amacımız vücudun en hassas yapılarına yönelik en uygun ve en güvenilir tedaviyi uygulayarak kalıcı ve üst seviyede hasta memnuniyeti sağlamaktır.

Beyin ve sinir cerrahisi bölümümüzde beyin, omurilik ve periferik sinir sistemine yönelik tüm cerrahi prosedürler modern tıbbın son yenilikleri ve modern teknolojik imkanlar yardımıyla uygulanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda hastanemiz bünyesinde en gelişmiş tanı yöntemleri kullanılmakta nöroloji, nöroradyoloji, nöroanestezi ve nöropatoloji alanında uzman bir ekiple iş birliği içinde çalışılmaktadır.

Çeşitli kazalara bağlı oluşan her türlü travmanın (kafa travması, omurga travması...) hızlı tanı, teşhis ve bakımı acil servis ve yoğun bakım ünitesi ile birlikte 7/24 Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü tarafından yürütülür. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon poliklinikleri ile de iç içe çalışan bölümümüzde hastalarımıza kullandığımız en son teknolojik görüntüleme sistemleri ile erken tanı ve teşhis konulmaktadır.

Bel fıtığı, boyun fıtığı, bel, omur kaymaları gibi bir çok hastalığın tanı ve tedavisinin yapıldığı Beyin ve Sinir cerrahisi bölümümüzde uzman doktorumuz ve ekibimizle en üst düzeyde hizmet verilmektedir.

Tedavi Alanları:

  • Travmalar: Kapalı kafa travmaları, kafanın çökme kırıkları, beyin zarı üstü ve altı kanamalar, travmatik beyin içi kanamaları, boyun travmaları, sırt ve bel travmaları, omurga kırıkları, omurilik basıları ve omurga travmalarına yönelik stabilizasyon ameliyatları
  • Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Hastalıkları: Boyun fıtığı, sırt fıtığı, bel fıtığı, bel kayması, dar kanal, omurga kanalı genişletilmesine yönelik cerrahi tedaviler ve omurga stabilizasyon ameliyatları
  • Beyin ve Omurilik Tümörleri: Beyin zarı, beyin, omurilik, periferik sinirler ve benzeri sinir dokularından köken alan tüm tümöral iyi veya kötü huylu kitlelerin cerrahi tedavisi
  • Beyin- Omurilik Damar Hastalıkları ve beyin felci: Anevrizma, Arteriovenöz malformasyon, kavernoma ameliyatları, karotis endarterektomi, beyin içi kanama ve omurilikte kanamaya yönelik cerrahi tedaviler
  • Çocuk Beyin ve Omurilik hastalıkları: Çocukluk çağı beyin tümörleri, kistleri, hidrosefali ve shunt ameliyatları, kafatası gelişim ve şekil bozuklukları, doğumsal omurilik hasarlarının cerrahi tedavileri
  • Periferik Sinir Hastalıkları: Periferik sinirlerin travması sonrası kesi ve ezilmelerinde mikrocerrahi sinir anastomozları, el bilek sinir sıkışması (karpal tünel sendromu), dirsekte sinir sıkışması (ulnar sinir tuzak nöropatisi) gibi sinir tuzak sendromlarının cerrahi tedavisi
  • Fonksiyonel Hastalıklar: Hareket bozuklukları, tikler, trigeminal nevralji, hemifasial spazm, epilepsi gibi hastalıkların cerrahi tedavilerinin değerlendirilmesi ve yönetimi

Bu Branştaki Doktorlarımız

Op. Dr.
Metin Gürel

Beyin ve Sinir Cerrahisi