Anestezi ve Reanimasyon

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, hasta bakım ve tedavi hizmeti dâhilinde her türlü cerrahi girişim öncesinde anestezi uygulaması, sonrasında ağrı tedavisi ile uğraşmaktadır.

Ameliyat öncesi anestezi risklerinin belirlenmesi, hastanın özelliklerine uygun hazırlık, ameliyat esnasında anestezi, güvenli ortamda hayati fonksiyonların korunması-devam ettirilmesi ve operasyon sonrası ağrı tedavisi sağlanmaktadır.

Anestezi, sözcük anlamı olarak duyusuzluk, hissizlik anlamına gelir.

Hastanemizde hastaların ve ameliyatların özelliğine göre değişebilen anestezi yöntemleri uygulanır. Bunun için her hasta öncelikle yattığı serviste ameliyat öncesi bir anestezi uzmanı tarafından değerlendirilerek ameliyata en güvenli şekilde hazırlanır.

Anestezi, genel, bölgesel ve lokal olmak üzere üç şekilde uygulanmaktadır.

Genel anestezi, kişinin yaşam fonksiyonlarında bir değişiklik olmadan geçici bilinç kaybı ve reflekslerin baskılanması yanında kas gevşemesinin sağlandığı durumdur.

Bölgesel anestezi, santral ( epidural, spinal ) veya periferik sinir blokları ile yapılan vücudun bir bölgesinin ağrıya duyarsız hale getirilmesi şeklinde uygulanır.

Lokal anestezi, ameliyat bölgesinin yakın çevresine sinir iletimini engelleyen ilaçların verilmesi ile oluşturulur. Bölgesel ve lokal anestezi de hastanın bilinci yerindedir ( uyanıktır ), ihtiyaç halinde çeşitli sakinleştirici ilaçlarla hastanın sıkıntısı giderilir.

Hastanemizde tüm anestezi uygulamalarında güvenlik ön plandadır. Tüm bu anestezi uygulamaları süresince hastanın yaşam fonksiyonlarının devamlılığı anestezi doktorunun kontrolü altındadır. Hastaların anestezi/sedasyon uygulamaları sırasında hayati fonksiyonları işlem boyunca modern cihazlardan yararlanarak, hastanın en güvenli koşullarda kalması sağlanır. Deneyimli anestezi uzmanı tarafından sürekli izlenir ve gerektiğinde müdahale edilir.

Ameliyat bitimini takiben kullanılan anestezi ilaçları sonlandırılarak anestezi uzmanı gözetiminde hasta uyandırılır ve uyanma odasına alınır. Hasta burada ısıtılır, ağrısı dindirilir, bulantı ve kusmaya karşı önlemler alınarak, konforlu bir şekilde odasına gönderilir.

Anestezi yöntemleri arasında

  •  Genel anestezi
  • Bölgesel anestezi
  • Ve ağrısız doğum seçenekleri sunulmaktadır.

Bu Branştaki Doktorlarımız

Uzm. Dr.
Ahmet Keçecioğlu

Anestezi ve Reanimasyon